Barta & Barta
Barta-Barta.com

Najem Delavcev - SLO


Firma Barta&Barta je mednarodno podjetje s sedezem v Sloveniji, ki se med drugim ukvarja z posredovanjem delovne sile na za vas izbranih podrocjih. Nas prvi cilj je usmeritev in svetovanje posameznikom, kako in kam do zaposlitve. Posedujemo izobrazen kader kot tudi vestne posameznike, ki bi se radi dokazali na razlicnih podrocjih. Nas izbor zajema delavce v proizvodnjah (nekfalicirane), studente, in tudi visje izobrazen kader. Nudimo vam posameznike za krajsa obdobja ali priloznostna, projektna dela, kot tudi delevce, ki bi zeleli stalno zaposlitev. Imamo vec primernih kandidatov, ki imajo izkusnje iz turizma in delavne izkusnje z delom v hotelih po svetu. Ob zanimanju vam posredujemo kratke zivljenjepise z fotografijami.

Z inovativnimi resitvami in kakovostnimi storitvami vam firma Barta&Barta nudi najboljsi izbor delovne sile na vasem izbranem podrocju. V primeru da vas zanima sodelovanje z nami, ali imate dodatna vprasanja smo vam dosegljivi vsak dan med 9.00 in 13.00 uro.

Poslovna uspesnost temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdrzati zveste in sposobne delavce in graditi kolturo mednarodnega podjetja. Vlaganje v znanje in razvoj vseh zaposlenih omogoca, da so nasi delavci med najboljsimi na svojih podrocjih dela.

Vodstvo podjetja in vsi delavci se obvezujemo, da bomo z vsakodnevnim osebnim zavzemanjem, zgledom in aktivnostmi uresnicevali sprejete cilje in plane kakovosti ter da bo delo kakovostno in podvrzeno stalnim in ucinkovitim izboljsavam.

kontakt: Klara@barta-barta.net ali telefon: +386 70 399 222